Vergadering Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

15 september, 2021 | 0:00
vergadercentrum Meeters, Uden

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van
het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, welke gehouden zal worden op
Woensdag 15 september 2021, aansluitend aan de vergadering van het Dagelijks
Bestuur.

Locatie: vergadercentrum Meeters Uden.

mr. J.F.H.P. Canton,
secretaris.

Agenda

 1. Opening.
 2. Ter vaststelling:
  notulen van de vergadering van 30-06-2021 (bijlage I).
 3. Ter vaststelling:
  voorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap
  Noordoost-Brabant (bijlagen II en III).
 4. Rondvraag
 5. Sluiting.

Documenten