Vergadering Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

30 juni, 2021 | 11:00
vergadercentrum Meeters, Uden

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, welke gehouden zal worden op
Woensdag 30 juni 2021, aansluitend aan de vergadering van het Dagelijks Bestuur

Locatie: vergadercentrum Meeters Uden.

mr. J.F.H.P. Canton,
secretaris.

Agenda

 1. Opening.
 2. Ter vaststelling:
  notulen van de vergadering van 24-03-2021 (bijlage I).
 3. Ter vaststelling:
  begroting 2022 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant (bijlage II).
 4. Ter vaststelling:
  jaarverslag 2020 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant (bijlage III).
 5. Ter besluitvorming:
  voorstel inzake uitkering overtollige middelen egalisatiereserve Wsw (bijlage IV).
 6. Ter besluitvorming:
  voorstel inzake bestemming dividend 2021 (bijlage V).
 7. Ter informatie:
  realisatie sociaal-economische afspraken 2020 (bijlage Vl).
 8. Ter kennisneming:
  brief van de provincie van 16-04-2021 inzake interbestuurlijk toezicht: beleidsproducten 2021(bijlage VIl).
 9. Rondvraag
 10. Sluiting.

Documenten