Vergadering Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

8 november, 2023
Hockeyweg 5, 5405 NC Uden

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van
het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, welke gehouden zal worden op

woensdag 8 november 2023,
aansluitend aan de vergadering van het Dagelijks Bestuur (tot uiterlijk 12.00 uur)
locatie: vergadercentrum Meeters, IBN Uden

mr. J.F.H.P. Canton,
secretaris.

Agenda

 1. Opening.
 2. Ter vaststelling:
  notulen van de vergadering van 27-09-2023 (bijlage I).
 3. Ter vaststelling:
  sociaal-economische afspraken Wsw 2024 (bijlage II).
 4. Ter besluitvorming:
  wijziging gemeenschappelijke regeling (bijlage III).
 5. Ter kennisneming:
  brief van de provincie van 26 september 2023 inzake begroting 2024 van het
  Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant (bijlage IV).
 6. Rondvraag
 7. Sluiting.

Documenten