Vergadering Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

4 november, 2020 | 12:00 12:15
online

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, welke gehouden zal worden op
Woensdag 4 nov 2020, aanvang 12.00 uur

LET OP: de vergadering vindt digitaal plaats via Microsoft Teams. De link voor het overleg is opgenomen in de outlook afspraak in uw persoonlijke agenda.

mr. J.F.H.P. Canton,
secretaris.

Agenda

 1. Opening.
 2. Ter vaststelling:
  notulen van de vergadering van 01-07-2020 (bijlage I).
 3. Ter besluitvorming:
  voorstel van het Dagelijks Bestuur inzake bestemming van het door IBN in 2020 uit te keren dividend aan het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
  (bijlage II).
 4. Ter kennisneming:
  brief van de provincie Noord-Brabant van 18-09-2020 inzake begroting 2021
  (bijlage III).
 5. Rondvraag.
 6. Sluiting.

Documenten