Vergadering Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

24 maart, 2021 | 11:00
online

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, welke gehouden zal worden op
WOENSDAG 24 MAART 2021
VAN 11.00 – 11.15 UUR

LET OP: de vergadering vindt digitaal plaats via Microsoft Teams. De link voor het overleg is opgenomen in de outlook afspraak in uw persoonlijke agenda.

mr. J.F.H.P. Canton,
secretaris.

Agenda

  1. Opening.
  2. Ter vaststelling:
    notulen van de vergadering van 04-11-2020 (bijlage I).
  3. Ter vaststelling:
    kadernota 2022 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant (bijlage II).
  4. Rondvraag.
  5. Sluiting.

Documenten