Vergadering Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

10 november, 2021 | 11:00
Meeters Uden, Uden

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, welke gehouden zal worden op
Woensdag 10 november 2021, aansluitend aan de vergadering van het Dagelijks Bestuur.

Locatie: vergadercentrum Meeters Uden.

mr. J.F.H.P. Canton,
secretaris.

Agenda

 1. Opening.
 2. Ter vaststelling:
  notulen van de vergadering van 15-09-2021 (bijlage I).
 3. Ter vaststelling:
  inspectieverslag archief- en informatiebeheer en notitie inzake actiepunten naar
  aanleiding van het inspectieverslag (bijlage II)
 4. Ter informatie:
  brief van de provincie Noord-Brabant inzake begroting 2022 (bijlage III).
 5. Ter informatie:
  brief van Baker Tilly N.V. inzake opdrachtbevestiging 2021 (bijlage IV).
 6. Rondvraag.
 7. Sluiting.

Documenten