Vergadering Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

9 november, 2022
IBN, Industrielaan 63, Oss, Oss

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van
het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, welke gehouden zal worden op

Woensdag 9 november 2022, aansluitend aan de vergadering van het Dagelijks
Bestuur. Eindtijd 12.00 uur.

Locatie: IBN, Industrielaan 63, Oss

mr. J.F.H.P. Canton,
secretaris.

Agenda

 1. Opening.
 2. Ter vaststelling:
  notulen van de vergadering van 06-07-2022 (bijlage I).
 3. Ter vaststelling:
  sociaal-economische afspraken Wsw 2023 (bijlage II).
 4. Ter besluitvorming:
  benoeming plaatsvervangend voorzitter en lid Dagelijks Bestuur namens de
  deelregio Oss/Maasland (bijlage III).
 5. Ter kennisneming:
  brief van de provincie Noord-Brabant van 29-07-2022 inzake begroting 2023
  (bijlage IV).
 6. Rondvraag
 7. Sluiting.

Documenten