Vergadering Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant 25-05-2022

25 mei, 2022
Vergadercentrum Meeters Uden, Uden

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, welke gehouden zal worden op
Woensdag 25 mei 2022, aansluitend aan de vergadering van het Dagelijks Bestuur
Locatie: vergadercentrum Meeters Uden.

mr. J.F.H.P. Canton,
secretaris.

Agenda

  1. Opening.
  2. Ter vaststelling:
    notulen van de vergadering van 23-03-2022 (bijlage I).
  3. Ter besluitvorming:
    voorstel inzake bestemming dividend 2022 (bijlage II).
  4. Rondvraag.
  5. Sluiting.

Documenten