Vergadering Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant-27-03-2024

27 maart, 2024
Hockeyweg 5, 5405 NC Uden

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van
het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, welke gehouden zal worden op

aansluitend aan de vergadering van het Dagelijks Bestuur (tot uiterlijk 11.15 uur)
locatie: vergadercentrum Meeters, IBN Uden

mr. J.F.H.P. Canton,
secretaris.

Agenda

 1. Opening.
 2. Ter vaststelling:
  notulen van de vergadering van 08-11-2023 (bijlage I).
 3. Ter vaststelling:
  kadernota 2025 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant (bijlage II).
 4. Ter kennisneming:
  – memo van W. Stommels inzake afspraken detachering J. Canton bij Kringloopbedrijven Maasland (bijlage III).
  – brief van de provincie Noord-Brabant van 19-12-2023 betreffende overzicht archiefbescheiden (bijlage IV).
  – brief van Meierijstad van 9 februari 2024 betreffende verslechterende financiële uitgangspositie voor gemeenten (bijlage V).
 5. Rondvraag
 6. Sluiting.

Documenten