Vergadering Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap 27-09-2023

27 september, 2023
IBN, Industrielaan 63, Oss, Oss

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van
het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, welke gehouden zal worden op

woensdag 27 september 2023
aansluitend aan de algemene vergadering IBN
locatie: vergadercentrum Meeters, IBN Uden

mr. J.F.H.P. Canton,
secretaris.

Agenda

 1. Opening.
 2. Ter vaststelling:
  notulen van de vergadering van 06-07-2022 (bijlage I).
 3. Ter besluitvorming:
  voorstel inzake bestemming dividend 2023 (bijlage II).
 4. Ter besluitvorming:
  voorstel inzake aanwijzing lid Dagelijks Bestuur (bijlage III).
 5. Ter kennisneming:
  memo inzake wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen(Wgr) en nieuwe
  Wet open overheid (Woo) (bijlage IV).
 6. Ter kennisneming:
  evaluatie jaarrekeningtraject 2022.
  Dit punt wordt ter vergadering mondeling toegelicht..
 7. Rondvraag
 8. Sluiting.

Documenten