Vergadering Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant 29-03-2023

29 maart, 2023
Vergadercentrum Meeters Uden, Uden

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, welke gehouden zal worden op
woensdag 29 maart 2023
aansluitend aan de vergadering van het Dagelijks Bestuur (tot uiterlijk 11.15 uur)
locatie: vergadercentrum Meeters, IBN Uden

mr. J.F.H.P. Canton,
secretaris.

Agenda

 1. Opening.
 2. Ter vaststelling:
  notulen van de vergadering van 09-11-2022 (bijlage I).
 3. Ter vaststelling:
  kadernota 2024 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant (bijlage II).
 4. Ter behandeling:
  voorstel ledenraadpleging (bijlage III)
 5. Ter behandeling:
  gezamenlijke brief van FNV en CNV inzake secundaire arbeidsvoorwaarden
 6. Ter behandeling:
  regionaal verzoek inzake inzet algemene gemeentelijke reserve
 7. Ter kennisneming:
  – memo van W. Stommels inzake afspraken detachering J. Canton bij Kringloopbedrijven Maasland (zonder bijlage)
  – brief van de provincie Noord-Brabant van 29-11-2022 inzake toezichtoordeel informatie- en archiefbeheer 2022 (bijlage IV).
  – conceptnotulen van de vergadering van de Wsw-raad d.d. 19-10-22
  (bijlage V).
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting.

Documenten